مجله دندانپزشکی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر زینب کدخدا
مدیر مسوول

دکتر تبسم هوشمند

سردبیر
 

صاحب امتیاز: دانشکده دندانپزشکی 

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیر اجرائی: دکتر مرجان بهروزی بخش

مشاور آمار و روش تحقیق: دکتر شیما یونس پور

ویراستار علمی: دکتر مریم پیرمرادیان- دکتر طیبه ابراهیمی

ویراستار ادبی: سارا اسدی نیا

صفحه آرا: سارا اسدی نیا

مسئول امور دفتری: زهرا آجرلو
 

نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان قدس، پژوهشکده علوم دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. کدپستی: ۱۴۱۷۶۱۴۴۱۱

صندوق‌پستی: ۵۵۸۳-۱۴۱۵۵
شماره تماس مجله فارسی: ۸۸۹۷۸۳۴۹ -۸۳۳۸۴۲۰۲

(شماره تماس مجله انگلیسی: ۸۳۳۸۴۳۱۸)

موبایل مجله:
در صورت لزوم میتوانید از شنیه تا جهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵ با شماره ۰۹۳۷۷۶۲۳۵۱۱ تماس حاصل فرمایید.

دورنگار: ۸۸۴۹۷۴۰۰
پست الکترونیکی:jodenttums.ac.ir

majalefarsiyahoo.com

نشانی مطلب در وبگاه مجله دندانپزشکی:
http://jdm.tums.ac.ir/find.php?item=1.57.13.fa
برگشت به اصل مطلب