مجله دندانپزشکی - راهنمای پایگاه
برای مشاهده راهنمای کامل صفحات وبگاه اینجا را کلیک کنید
اشتراک مجله : نحوه درخواست اشتراک مجله دندانپزشکی  جهت اشتراک مجله دندانپزشکی, برگ درخواست را همراه با اصل فیش بانکی به نشانی: تهران- صندوق پستی 5583-14155 دفتر مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران ارسال فرمایید. (لطفاً فتوکپی فیش را نزد خود نگه دارید.)  وجه اشتراک را به حساب شماره 42/27619004 کد شناسه 38/23 بانک ملت شعبه هجرت - جام به نام درآمدهای غیر درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران (قابل پرداخت در تمامی شعب بانک ملت) پرداخت فرمایید.  وجه اشتراک: یک ساله « داخل کشور» 120000 ریال «خارج کشور» 160000 ریال تک‌شماره: 30000 ریال  تخفیف: برای مراکز و مراجع علمی: 20 درصد برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و اعضای سازمان نظام‌پزشکی: 30 درصد برای دانشجویان: 50 درصد • برای استفاده از تخفیف‌ها ارائه معرفی‌نامه مراجع، تصویر کارت دانشجویی، عضویت هیأت علمی یا سازمان نظام پزشکی ضروری است. • شماره‌های ویژه مجله و بازآموزی‌ها مشمول قوانین خاص خود می‌باشند. • مجله برای تعدادی از مراجع خاص (کتابخانه‌ها، مراکز پژوهشی و ... ) رایگان ارسال می‌شود. سایر مراجع در صورت تمایل به اشتراک لازم است اقدام فرمایند.
برای مشاهده راهنمای کامل صفحات وبگاه اینجا را کلیک کنید