مجله دندانپزشکی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر تبسم هوشمند
سردبیر

دکتر مرجان بهروزی بخش

دبیر اجرایی

نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان قدس، پژوهشکده علوم دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. کدپستی: 1417614411

صندوق‌پستی: 5583-14155
شماره تماس مجله فارسی: 88978349 -83384202

(شماره تماس مجله انگلیسی: 83384318)

موبایل مجله:
09377623511

دورنگار: 88497400
پست الکترونیکی:jodenttums.ac.ir

majalefarsiyahoo.com

نشانی مطلب در وبگاه مجله دندانپزشکی:
http://jdm.tums.ac.ir/find.php?item=1.57.13.fa
برگشت به اصل مطلب